Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Αρχική

 

Μονάδα Ποιότητας Ποτάμιων Συστημάτων

Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

 

1AUTH

 

 

Ομ.Καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~mlazarid/

Τμήμα Βιολογίας

Εργαστήριο Ζωολογίας

Τ.Κ. 134

541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 998373

Φαξ: +30 2310 998269

Email: mlazarid@bio.auth.gr

 

Πίσω