Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

ITEC

INTERNATIONALLY TAUGHT EUROPEAN CLASS (ITEC)

Duration: 29/5 – 5/6/2000
Project subjects :
    Marine Biology (Chintiroglou+Daguzan+Bedulli)
Ornithology (Paulsson+Goutner)
Forest ecology (Kokkini+Lazaridou+Argyropoulou
+Canard+Josef+Karsten+Nickolson)

29/5     Arrival of professors
30/5     Fieldwork
31/5     Fieldwork
01/6     Fieldwork

ALUMNI REUNION of students of the past EUROPEAN CLASSES

2/6       Labwork+preparation + CDI (meeting of the network)
3/6       Labwork+preparation + CDI
4/6       Labwork+preparation + CDI
5/6       Presentations + Evaluation + FINALE

 

Back