Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Final Presentation

«Monitoring and Evaluation of the Quality of Running
and Drinking Waters in Europe»

Click here to open the Final Project Presentation «Monitoring and evaluation of the quality of running waters»

Back