Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Thessaloniki 2000

INTENSIVE PROGRAM UNDER »SOCRATES»
«Monitoring of running waters in Europe»

 

 

Webmaster:  

Greek Cordinator:

George Chatzinikolaou  

Maria Lazaridou-Dimitriadou

Back