Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Final Project

INTENSIVE PROGRAM UNDER «SOCRATES»
«Monitoring of running waters in Europe»

Click here to open the Final Project Presentation «Axios» Power Point file (4.481 Kb)

Back