Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Αρχική

 Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας 

Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

1AUTH

 

 

Ομ. Καθηγήτρια Mαρία Λαζαρίδου

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~mlazarid/

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Ζωολογίας 

Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας (ΘΧΖΠ)

T.Θ. 134

541 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310 998373

Fax: +30 2310 998269

Email: mlazarid@bio.auth.gr

Back