Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γνωριμία με το Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ
Ομάδα ποιότητας των νερών των ποταμών
center1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας – Τομέας Ζωολογίας
Τ.Θ. 134 – Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 998373,
Fax: 2310 998269

Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης της ποιότητας των νερών των ποταμών στη Βόρειο Ελλάδα

Ποιότητα της δομής των ενδιαιτημάτων των ποταμών

Πίσω