Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γνωριμία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

  1. Εισαγωγή
  2. Εξοπλισμός
  3. Δραστηριότητες
  4. Μεθοδολογίες
  5. Διαπίστευση
  6. Ακαδημαϊκό Έργο


Ομάδα ποιότητας ποτάμιων συστημάτων
center1

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας – Τομέας Ζωολογίας – Εργαστήριο ΘΧΖΠ
Τ.Θ. 134 – Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 998373,
Fax: 2310 998269

 

Back