Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Evaluation of W.Q. Chapters

Evaluation Questionnaire

Evaluation of Water Quality Chapters.doc (25,5 Kb)
Open, print and then answer all of the questions of this questionnaire to evaluate the water quality course.

Questionnaire I (16,8 Kb)

Back