Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Student Documents

Advantages of Dams
Dams.ppt ( 3094528 Bytes )
Julia Hegner and Gemma Parker
Baia Mare
Baia Mare.ppt ( 1708032 Bytes )
by Julia Hegner
Pollution in the River Thames
Avis Mckinney – Pollution in the River Thames.ppt ( 766464 Bytes )
by Avis Mckinney
The Scorff Basin Restoration
Francois Rose – The Scorff Basin Restoration.ppt ( 291328 Bytes )
by Francois Rose
Little Stour River
Gemma Parker – Little Stour River.ppt ( 147968 Bytes )
by Gemma Parker
Charente basin polluted by Agriculture
Sabrina Coste – Charente basin polluted by Agriculture.ppt ( 226304 Bytes )
by Sabrina Coste
The Orge River
Vallee Aurelie – The Orge River.ppt ( 119808 Bytes )
by Aurelie Vallee
Back