Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

MUSEUM MATERIAL OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES (MuMaBeMa)

Στους χώρους του Εργαστηρίου Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας, του Τομέα Ζωολογίας του Tμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. φυλάσσεται μουσειακό υλικό Βενθικών Μακροασπονδύλων.

H αναγνώριση περιλαμβάνει την κατάταξή των Βενθικών Μακροασπονδύλων κυρίως σε επίπεδο οικογένειας.

Τα δείγματα των Βενθικών Μακροασπονδύλων που έχουν αναγνωριστεί, αποθηκεύονται σε υγρό μέσο (διάλυμα αλκοόλης) σε γυάλινο φιαλίδιο όπου καταγράφονται στοιχεία για την οικογένεια στην οποία ανήκει, ο χρόνος και τόπος της δειγματοληψίας.

1

2

Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων από Βενθικά Μακροασπόνδυλα.

3

Μέχρι σήμερα, φυλάσσονται πάνω από 800 δείγματα Βενθικών Μακροασπονδύλων από περισσότερες από 30 λεκάνες απορροής.

__________________________

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ομ. Καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου

Μονάδα Ποιότητας Ποτάμιων Συστημάτων, Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητα  (ΘΧΖΠ)

Τ.Θ. 134

Τμήμα Βιολογίας. Α.Π.Θ.

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: +30-2310-998373

Fax:+30-2310-998269

Email: mlazarid@bio.auth.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~mlazarid/

Ιστοσελίδα Μονάδας: http://river.bio.auth.gr/

 

Back