Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Innsbruck 2002

Environmental Science And Education Network

Intensive Program Under «SOCRATES»

Innsbruck 2002
29/04/2002 – 17/06/2002

«Monitoring and Evaluation of the Quality of Running
and Drinking Waters in Europe»

 

 

Austrian Coordinator:
Josef Weber
Webmaster:
George Chatzinikolaou
Greek Coordinator:
M. Lazaridou-Dimitriadou
Back