Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

MOD River Water Quality

MOD «RIVER WATER QUALITY» under SOCRATES

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
EDUCATION AND CULTURE

Agreement number: 31579-IC-1-2002-1-GR-ERASMUS-MODUC-2

Title: Monitoring and amelioration of surface water bodies according to the Directive 2000/60/EC.

 

 

Webmaster George P. Chatzinikolaou
Coordinator Maria Lazaridou

Back