Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Participants

Muriel Herrmann.JPG (67568 bytes)
Muriel Herrmann
Lüneburg
Janine Brummer.JPG (57311 bytes)
Janine Brümmer
Lüneburg
Britta Marquardt.JPG (34131 bytes)
Britta Marquardt
Lüneburg
Ingeburg Fincke.JPG (70477 bytes)
Ingeburg Fincke
Lüneburg
Kerstin Mischke.JPG (61013 bytes)
Kerstin Mischke
Lüneburg
Kerstin Doscher.JPG (67125 bytes)
Kerstin Döscher
Lüneburg
Linda Nierling.JPG (52150 bytes)
Linda Nierling
Lüneburg
Simon Burandt.JPG (31825 bytes)
Simon Burandt
Lüneburg
Steffen Saath.JPG (59913 bytes)
Steffen Saath
Lüneburg
ICPhilippTepper-1.jpg (17423 bytes)
Philipp Tepper
Lüneburg
Ainhoa Guenaga.JPG (55935 bytes)
Ainhoa Guenaga
Bilbao
Aitziber Ollakindia.JPG (68465 bytes)
Aitz. Ollakindia Chocarro
Bilbao
Daniela Lencakova.JPG (58468 bytes)
Dan. Lencakova
Kosice
Jan Kleban.JPG (49377 bytes)
Jan Kleban
Kosice
Martin Panigaj.JPG (49288 bytes)
Martin Panigaj
Kosice
Roberto Vargas Escarraman.JPG (55146 bytes)
R. V. Escarraman
Domenican Rep.
Jamie Owen Johnston.jpg (90922 bytes)
J. Owen Johnston
Belfast
Mark Ewings.JPG (59818 bytes)
Mark Ewings
Belfast
Sarah Metrustry.JPG (77459 bytes)
Sarah Metrustry
Belfast
Paul Christian Brown.JPG (60940 bytes)
Paul Chr. Brown
Canterbury
stamatia papadopoulou.JPG (47530 bytes)
St. Papadopoulou
Thessaloniki
Vasiliki Konsteni.JPG (49059 bytes)
Vasiliki Kousteni
Thessaloniki
Jean-Francois Blot.JPG (84652 bytes)
Jean-Francois Blot
Rennes
Luc Belaid.JPG (42759 bytes)
Luc Belaid
Rennes
Samuel Maignan.JPG (51141 bytes)
Samuel Maignan
Rennes
statiri_xanthi.jpg (30381 bytes)
Xanthi Statiri
Thessaloniki
   
 Webmaster:  
George P. Chatzinikolaou
German Cordinator:
Bettina Motschman
  Greek Cordinator:
Maria Lazaridou-Dimitriadou
Back