Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα σχετικά με τις εργασίες που εκτελεί η ομάδα του Εργαστηρίου Ζωολογίας όταν μελετάει την ποιότητα των νερών και της δομής των ενδιαιτημάτων ενός ποτάμιου συστήματος.

 

org1

Πίσω